Biodiversiteit

Vlinderfotograaf: maaibeleid heeft negatief effect op vlinderpopulatie

Dat maaien van bermen ook invloed kan hebben blijkt uit waarnemingen van de Sallandse vlinderfotograaf. Daar waar gemaaid is, komen vlinders minder frequent voor. Dan kun je zeggen ‘wat doet zo’n vlinder er nu toe’… Nou, heel veel. De vlinder is een schakel in de kringloop en wel eentje van het kwetsbare soort. Een goede graadmeter dus voor de biodiversiteit. Een vroeg signaal voor als het misgaat. Een soort kanarie in de koolmijn. Daarom ook werken Salland Zoemt en de Sallandse Vlinderfotograaf samen, om ander maaibeleid te bewerkstelligen bij de gemeentes en bij het waterschap.

Door Emilio, de Sallandse Vlinderfotograaf

Het Groot Dikkopje is een vlindersoort die je overal in Salland kunt aantreffen, maar nagenoeg nooit in groten getale. Toch telde de Sallandse vlinderfotograaf er ik in 2017 en 2018 op één van mijn vaste vlinderroutes in Wijhe meerdere exemplaren tijdens het monitoren, echter na een aantal flinke maai- en snoeibeurten met groot materiaal – het betreft gemeentegrond – was de vlinderstand aldaar in 2019 enorm afgenomen. Daar waar ik op sommige vaste routes die ik monitor, de extreme droogte van 2018 als meest waarschijnlijke oorzaak aanwijs van de teruggang in de vlinderstand, ben ik ervan overtuigd dat dit niet geldt voor de looproute in Wijhe. Deze ligt namelijk aan een smalle sloot en wordt aan één kant afgeschermd door een meters hoge bosrand.

Onderstaande tabel geeft duidelijk weer, wat voor impact intensief maaibeleid (en machinaal groenbeheer in het algemeen) heeft, op de vlinderstand.

 

Dag- en nachtvlinders die ik vóór 2019 overdag aantrof op de betreffende vlinderroute in Wijhe Dag- en nachtvlinders die ik in 2019 overdag aantrof op de betreffende vlinderroute in Wijhe
Groot Koolwitje Groot Koolwitje
Klein Koolwitje Klein Koolwitje
Klein Geaderd Witje Klein Geaderd Witje
Geoogde Bandspanner
Koevinkje
Muntvlindertje
Groot Dikkopje
Sint-Jacobsvlinder
Kleine Vuurvlinder
Gamma-Uil
Dagpauwoog Dagpauwoog
Dwerghuismoeder
Atalanta Atalanta
Bonte Brandnetelmot
Gele Agaatspanner
Oranjetipje
Gehakkelde Aurelia Gehakkelde Aurelia
Bont Zandoogje Bont Zandoogje
Sneeuwwitte Vedermot
Icarusblauwtje

Dit jaar heb ik in Raalte 14 exemplaren geteld, wat uiterst positief genoemd mag worden. Je kunt deze territoriale dagvlinder waarnemen van begin juni tot medio augustus, in één generatie. Hij leeft voornamelijk op kruidenrijke graslanden, vochtige heidevelden en langs bosranden.

De Sallandse Vlinderfotograaf maakt deze rubriek voor Salland Zoemt.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten