Biodiversiteit

Vlinderfotograaf geeft stof tot nadenken mee richting voorjaar

De Sallandse Vlinderfotograaf gaat in winterrust. Dat geldt overigens alleen voor het schrijven van zijn wekelijkse rubriek, want achter de schermen blijft hij actief strijden voor een gifvrij, natuur behoudend Salland. Daarnaast verschijnen er op kort termijn twee boeken die ik heb geschreven die volstaan met unieke vlinderfoto’s. Tevens raak ik en voel ik mij steeds meer betrokken met het uitdragen van de natuurminnende visie van Salland Zoemt.

Door Emilio, de Sallandse vlinderfotograaf

Maar voor deze week nog een prachtige vlinder: Het Groentje. Een bewoner van onder meer de Sallandse Heuvelrug en het Boetelerveld. Het Boetelerveld is een uniek ecosysteem in Salland, waar zeldzame planten- en dierensoorten voorkomen. Een prachtig natuurgebied, waar herstelwerkzaamheden ervoor moeten zorgen dat het gebied bestand is tegen verdroging en verzuring. Op Duurzaam in Salland wordt uitgelegd wat die werkzaamheden inhouden:

“Kappen van grove dennen
Er worden met name grove dennen verwijderd, in de vorm van relatief jong naaldbos en productiebos dat is aangeplant op plekken waar voorheen vochtige heide voorkwam. De dennen verdampen veel water waardoor ze medeoorzaak zijn van de verdroging van het gebied en het leefgebied van de vochtige heide ingrijpend aantasten. Actieve natuurontwikkeling na de kap moet leiden tot de terugkeer van meer en vitalere vochtige heide in het Boetelerveld: één van de Natura 2000-doelen in dit gebied.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er geen alternatieven met een vergelijkbaar resultaat zijn. Zonder bomen te verwijderen kan er geen vochtige heide terugkeren op de geselecteerde en voor vochtige heide zeer kansrijke plekken.”

Persoonlijk vind ik het nogal opmerkelijk dat er überhaupt een naald- en productiebos is aangeplant op het Boetelerveld. En “met name grove dennen verwijderd” maskeert het kappen van talloze eikenbomen.

“Wat gaan ze met de gekapte bomen doen?
Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het hout van de gekapte bomen. Het uitgangspunt is dat elk deel van de boom zo optimaal mogelijk wordt benut. Landschap Overijssel verkoopt het hout op daarvoor geëigende plekken en gebruikt de opbrengst om haar beheeractiviteiten (mede) mee te financieren. In de regel zijn er de volgende doeleinden: 

  • zaaghout: voor de bouw (constructiehout voor huizen en schuren) en voor meubels en keukens;
  • kisthout: voor de verpakkingsindustrie;
  • profielhout: emballage, planken, kozijnen, tuinhout en als kisthout;
  • OSB (=grove spaanplaat): voor (afbouw)doeleinden;
  • vezelhout: voor de papierindustrie (vouwkarton) en plaatindustrie (bijvoorbeeld voor spaanplaat);
  • chips: voor energieopwekking (biomassa);
  • schaafhout: voor pellets en briketten (brandstof).”

Anders geformuleerd: nestgelegenheden, huisvesting, schaduwplekken, beschutting, voedselbronnen, kraamkamers en oriëntatiepunten voor dieren zijn massaal gekapt, omdat: Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er geen alternatieven met een vergelijkbaar resultaat zijn. Zonder bomen te verwijderen kan er geen vochtige heide terugkeren op de geselecteerde en voor vochtige heide zeer kansrijke plekken.” Waarom zijn die plekken in eerste instantie dan aangeplant met een naald- en productiebos?

Terug naar het Groentje. Deze prachtige kleine, vrij zeldzame dagvlinder, komt verspreid over Nederland voor en ook in Salland is hij op meerdere plaatsen te vinden. Je kunt hem waarnemen van eind april tot medio juli, in één generatie.

Tot in het voorjaar!

De Sallandse Vlinderfotograaf maakt deze rubriek voor Salland Zoemt.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten