Biodiversiteit Circulaire economie Energie Klimaat Milieu

Veel mogelijkheden voor zonnepanelen in het landschap

Zonnepanelen in het landschap, als je dat goed aanpakt, kan dat zonder schade aan de natuur. Dat blijkt uit studie van Eelerwoude. En het bedrijf heeft daar brochure over gemaakt. Die kun je hier aanvragen.

Eelerwoude is al jaren bezig met de energietransitie, waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de opbrengsten, maar juist ook naar het vinden van landschappelijk verantwoorde oplossingen. Een efficiënte, maar landschappelijk gezien vaak weinig populaire, oplossing zijn zonneparken.

Niels Busschers, Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij Eelerwoude: “Bij zonnevelden denken mensen aan eindeloze kale vlaktes met zonnepanelen erop, maar dat beeld willen we nuanceren. Zonnevelden leveren niet alleen energie, ze kunnen ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in een gebied, het verbeteren van de natuurwaarden en hebben zelfs een recreatieve en educatieve functie.” Die kennis hebben veel betrokken partijen echter nog niet in huis.

Busschers: “Denk bijvoorbeeld aan het houden van (pluim)vee rond en onder de zonnepanelen, de combinatie met een waterberging of zelfs het telen van voedsel om en onder de panelen. Zonnepanelen worden vaak gezien als industrialisering van het landelijk gebied, maar bij een goede balans tussen panelen en landschappelijke inpassing, kan het tegendeel het geval zijn. We hopen grondeigenaren, gemeentes, coöperaties en andere initiatiefnemers hiermee te inspireren.”

Randen
Ook is er in de brochure aandacht voor de mogelijkheden voor de randen van de zonnevelden, die bijdragen aan de biodiversiteit en ervoor zorgen dat het zonneveld opgaat in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan een houtwal, een optische horizon of een natuurvriendelijke oever. De brochure biedt ook suggesties voor toevoegingen in en om een zonneveld, zoals een oplaadpunt voor elektrische auto’s, een fietsroute en informatieborden over duurzame energie.

Ondersteuning
De brochure ondersteunt initiatiefnemers bij de communicatie met betrokken partijen bij het opstellen van hun beleid rondom de energietransitie en kan ook zorgen voor meer draagvlak bij directe omwonenden van een gepland zonneveld. “Het is geen gids met pasklare oplossingen, maar het biedt wel een mooie aanzet om te werken aan oplossingen op maat.”

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten