Biodiversiteit Energie

Universiteit Wageningen: zonnepark biedt kans voor biodiversiteit

Zonneparken bieden kansen voor natuur en landbouw, maar je moet dan niet alleen naar stroomproductie kijken en ook andere functies ruimte geven. Dat stelt de universiteit van Wageningen.

De onderzoekers concluderen dat een zonnepark landbouw-economisch gezien financieel duidelijk meer oplevert dan grondgebonden veehouderij of akkerbouw. In intensief agrarisch gebied kunnen zonnepaken, volgens het rapport, leiden tot toename in soorten vegetatie, insecten en vogels.

Lees hier het hele verhaal op SolarMagazine