Biodiversiteit

STORK: Ooievaar bedreigt weidevogel niet

De ooievaar krijgt nogal eens de schuld van de teloorgang van weidevogels. Maar de stichting STORK (Engels voor ooievaar) heeft aan de hand van braakballen van ooievaars onderzocht dat dat niet het geval is. In die braakballen worden geen resten gevonden die duiden op weidevogel-consumptie.

Uit de braakballen van ooievaars blijkt dat ze vooral regenwormen, kevers en emelten eten. Je komt ook wel kikkers tegen in zo’n braakbal, soms een muis en een heel enkele keer een mol. Maar vrijwel nooit grotere prooien.

Naast braakballen zijn camera’s ook bewijsmateriaal. Er staan in onze provincie op maar liefst 1000 nesten camera’s en daar worden geen weidevogels als prooi gespot. Die camera’s staan midden in weidevogelgebieden. Geen enkele keer bleek een ooievaar daar een weidevogelnest leeg te roven of werd een jonge weidevogel naar een ooievaarsnest bracht.

STORK vindt dat ook wel logisch. Een ooievaar is geen jager, hij wandelt wat rond en eet wat hem voor de voeten komt. Weidevogels zijn snel en kunnen er vandoor gaan, ook de jonkies. Daar gaat een ooievaar niet achteraan. Die wandelt liever achter een maaiende trekker aan om dieren te eten ie door de trekker geraakt zijn.

STORK schrijft de achteruit van weidevogels toe aan de intensieve landbouw “waardoor het voedselweb in de bodem enorm veranderde. Het bodemleven in de weidegebieden nam dramatisch af. De aantallen weidevogels daalden vervolgens ook sterk, doordat het steeds moeilijker werd, voor met name de kuikens, om voldoende voedsel te vinden.”

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten