Biodiversiteit Leefbaarheid

Plan voor redding natuur en landbouw Overijssel komt van onderaf

Zonder enige politieke of ambtelijke inbreng ligt er een breed gedragen plan die de toekomst van natuur en landbouw in Overijssel moet veilig stellen. Nooit eerder is er zo’n ingrijpend reddingsplan in de provincie opgesteld van onderop, rechtstreeks uit de samenleving. Geen sombere opsomming van problemen, maar een routekaart voor een gestaag herstel van biodiversiteit. Gemaakt door een dwarsdoorsnede van de maatschappij: boeren, de wetenschap, particuliere grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties. De politiek hoeft zich alleen maar aan te sluiten.

(dit artikel is overgenomen van de site van Staatsbosbeheer Overijssel)
(lees hier het deltaplan)

Het debat over de aantasting van biodiversiteit is minstens zo belangrijk als het klimaat. De maatschappelijke noodkreet om gezamenlijk biodiversiteitsverlies te stoppen en te herstellen en te werken aan klimaatopgaven wordt steeds sterker. Het reddingsplan ’Rijp en Groen Overijssel’ richt zich op natuur inclusieve landbouw: de transitie die nodig is om agrarische bedrijven ecologisch robuust te krijgen voor de toekomst. Waarbij de kern is dat landbouw hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu niet belast èn zorgt voor verbetering van biodiversiteit.

Van voedselfabriek naar circulair voedselsysteem
De lat ligt hoog. “De urgentie is groot om de productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor landschap, biodiversiteit, vruchtbare bodems en een aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. Dit is ons toekomstbeeld, overtuigt Elke Kunen van Staatsbosbeheer. In het plan wordt uitgegaan van een fundamentele ombuiging van het huidige landbouwsysteem. Dat vergt een langdurig proces waarbij een financiële impuls van 6 miljoen euro per jaar wordt gevraagd, voor de komende 6 jaar. ‘Boeren ervaren waardering voor hun werk en zien dat via de groene diensten die ze leveren terug in hun portemonnee’, zegt Carla Evers, bestuurslid bij LTO Noord.

Informateur aan zet
Brede samenwerking is noodzakelijk voor herstel van natuur en landschap. Nederland zal weer rijker worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, particuliere grondeigenaren (die boven de 50 procent van bos en natuur in Overijssel beheren) en natuurorganisaties, maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. We willen samenwerken om biodiversiteit in natuurterreinen, op het boerenland, langs sloten en wegen te laten toenemen.

Het Overijsselse Deltaplan voor biodiversiteitsherstel ‘Rijp en Groen Overijssel’ is aangeboden aan Bart Krol, informateur van de provincie Overijssel.

Bekijk hier de nieuwsreportage “Miljoenenplan moet groene ramp op het platteland voorkomen” van RTVoost.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten