Biodiversiteit Gezondheid

Over vijftien jaar zijn pesticiden in landbouw verboden

Dit wordt nu nog gebruikt bij reguliere landbouw bijaardappels poten
Over vijftien jaar worden er in de landbouw geen pesticiden meer gebruikt en over tien jaar is tachtig procent al verboden. Dat gaan negentig organisaties in zeventien Europese landen voor elkaar proberen te krijgen via een Europees Burgerinitiatief.

Zo’n initiatief kan de agenda van ‘Europa’ bereiken als er een miljoien mensen achter staan en dat met een handtekening laten blijken. De actiegroep heet Friends of the Earth Europe.

Het burgerinitiatief is niet tegen boeren, sterker: ze komen juist op voor boeren. Als je het landbouwgif verbiedt, hebben de kleinere boeren en boeren die het anders willen aanpakken meer kans op overleven, zeggen ze. Maar er is gebrek aan politieke steun, machtige industrie ewn hetbankweszen. Boeren moet worden gesteund om de omslag naar een collectieve biologische werkwijze te bewerkstelligen.

Adrian Bebb, campagnevoerder van Friends of the Earth Europe, een van de initiatiefnemers zegt tegen persbureau Belga. „Wij eisen een rechtvaardige overgang voor de boeren om hen te ondersteunen bij de overschakeling op een pesticidenvrije, duurzame landbouw die we nodig hebben voor onze toekomst. De voorkeur moet gaan naar kleinschalige, diverse en duurzame landbouwbedrijven. Ook ecologische en biologische landbouw moet gesteund worden.”

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten