Biodiversiteit

Oproep aan de Agro&Food keten: betrek kinderen bij landbouw en voedsel

“Begin bij de kinderen op school, betrek ze bij de discussie, want zij zijn de belangrijkste generatie. Ze kunnen opgroeien met het idee dat voedsel en landbouw over meer gaat dan alleen maar zoveel mogelijk eten in je mond stoppen.”

Een glasheldere oproep van landbouw- en voedseldeskundige prof. dr. ir. Louise O. Fresco. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en sprak tijdens het Keten van Eten event van de provincie Overijssel. Tijdens dit event in de Grolsch Brouwerij in Enschede kwamen ruim 200 mensen uit de Agro&Food sector bij elkaar om zich te laten inspireren en elkaar te ontmoeten.

Grote uitdagingen
Iedereen die betrokken is bij de voedselketen – van boeren tot verwerkers en van supermarkt tot consument – staat voor grote uitdagingen. Samen kunnen we er voor zorgen dat we nu en in de toekomst gezond en lekker kunnen eten, klimaatdoelstellingen halen en milieu- en dierenwelzijn vraagstukken oplossen. Gedeputeerde Hester Maij durfde kritisch naar de rol van de overheid te kijken. “Wát we willen, daarover zijn we het eens. Maar hóe we dat willen, dat is de grote vraag. De overheid moet benaderbaar zijn, meedenken, partners mobiliseren, netwerkbijeenkomsten organiseren en heldere keuzes maken. Het systeem verandert niet van vandaag op morgen, maar we moeten wel samenwerken aan de toekomst.”

Het eerlijke verhaal
“Voedsel is persoonlijk en daarom is het vertellen van het verhaal van en door ondernemers ook zo belangrijk”, betoogde Louise O. Fresco. “Want voedsel gaat over je identiteit. Vertel een redelijk verhaal en maak zichtbaar wat de problemen zijn waar je als boer en ondernemer tegenaan loopt.” Het belang van het vertellen van het verhaal liep als een rode draad door het programma en kwam ook in de andere bijdrages en tijdens de workshops terug.

Lees het uitgebreide verslag van deze dag opwww.ketenvanetenoverijssel.nl/event