Biodiversiteit

Met open oog de grutto bekijken

Foto: Diny Heidenrijk (bronvermelding verplicht bij overname)

“Vogelbescherming, agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer. Zomaar wat termen die je op het ogenblik regelmatig tegenkomt. Het geeft aan dat er wat aan de hand is met het vogelbestand in onze weilanden,” ziet Diny Heidenrijk. We gaan iedere week een ker met haar op pad omdat ze altijd haar fototoestel meeneemt als de Sallandse dreven opgaat. Dan zie je zoveel meer. Dus ook hoe het nieuws over weidevogels er in de werkelijke natuur uitziet.

“De aantallen vogels en de vogelsoorten lopen hard achteruit. Gelukkig vindt men dat daar wat aan gedaan moet worden en zijn er op divers gebied plannen gemaakt. Zo is er dat agrarisch natuurbeheer: boeren die naast de zorg voor hun bedrijf tevens willen meewerken aan weidevogelbeheer.

Dit kan door later in het seizoen of hun weilanden in gedeeltes te maaien zodat jonge vogels de tijd krijgen om op te groeien. Zij kunnen hun percelen inzaaien met een kruidenrijk grasmengsel dat veel insecten aantrekt die op hun beurt weer dienen als voedsel voor de vogels. Of een strook ‘plasdras’ gebied aan leggen om de soorten weidevogels te vergroten en te behouden. Nesten worden gemarkeerd en ontzien bij maaibeurten. Het kost extra werk en geeft een wat lagere grasopbrengst maar daar staan provinciale subsidies tegenover. Gelukkig zijn er steeds meer agrariërs die meedoen en er zelfs plezier in krijgen om actief mee te helpen bij deze vorm van natuurbeheer.

Ik geniet er ook van wanneer ik weer met mijn camera aan het rondstruinen ben in het buitengebied. Deze week prachtige plaatjes geschoten van de graspieper, de gele en witte kwikstaart, de grutto, buizerd en kiekendief, allemaal vogels die je ziet in het weide landschap.

De grutto blijft een van mijn favorieten. Deze oer Hollandse vogel is in 2016 zelfs uitgeroepen tot nationale vogel in Nederland. Van heel Europa broeden de meeste grutto’s in ons land. Zij houden van vochtige kruidenrijke graslanden. Na imponerende baltsvluchten worden er eieren gelegd in een nest op de grond. Als de jongen zijn uitgekomen verlaten ze meteen het nest en scharrelen ze in het hoge gras rond op zoek naar insecten.

Vanaf eind juli vertrekken de grutto’s over Frankrijk, Spanje, Portugal, de Sahara naar Senegal of via Italië naar Afrika . Vanaf februari komen ze weer terug in Nederland. Dit moet je toch in stand willen houden!”

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten