Biodiversiteit

Lesmateriaal voor scholen om de bij te helpen

Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zijn er zowel landelijke als provinciale initiatieven om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren en daarbij iedereen uit de samenleving te betrekken. In Overijssel zetten provincie, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Imkervereniging Nederland, LTO en EIS, kenniscentrum voor insecten zich, onder de vlag van de Bijenbeweging Overijssel, in voor de bescherming van bijen.

Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij een reeks van zeer succesvolle acties ondernomen richting algemeen publiek, imkers, natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen. In het nieuwe jaar benaderen we alle basisscholen van Overijssel om ook jonge kinderen en hun omgeving te betrekken bij de bescherming van bijen. Kijk voor meer informatie over de Bijenbeweging Overijssel op de website.

Scholenactie
Dit voorjaar organiseert Bijenbeweging Overijssel de scholenactie Scholen voor Bijen. Deze scholenactie is speciaal voor basisscholen in Overijssel. Leerlingen van groep 7 & 8 gaan aan de slag met het nieuwe lesmateriaal van Nederland Zoemt. De eerste 125 scholen die zich aanmelden ontvangen gratis twee typen biologisch bijenbloemzaad. Aanvullend kunt u een bijengastdocent aanvragen. Deze gastdocent komt bij u op school en neemt de leerlingen mee in zijn/haar enthousiasme over bijen. De gastdocenten volgen vooraf een speciaal ontwikkelde training.

Lesmateriaal
In het project Nederland Zoemt onderzoeken wetenschappers van Naturalis hoe het gaat met de wilde bijen in Nederland en hoe we ze het beste kunnen helpen. Met het lespakket Nederland Zoemt kunnen leerlingen meedoen aan dit onderzoek en de wetenschappers een handje helpen. Het lespakket bestaat uit drie modules en in elke module staat één onderzoeksvraag centraal. De twee typen biologisch bijenbloemzaad zijn te gebruiken bij module 2. Het gaat om de volgende onderzoeksvragen:

1) “Hoe gaat het met de wilde bijen in Nederland?”,
2) “Hoe kunnen we de wilde bijen het beste helpen?”,
3) “Zijn er voldoende wilde bijen voor de bestuiving van onze voedselgewassen?”.

Aanmelden
Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. De eerste 125 scholen kunnen kosteloos deelnemen aan deze scholenactie. Het digitaal lesmateriaal van Nederland Zoemt en het bloemzaad ontvangt u eind maart/begin april. Wanneer u bij uw aanmelding heeft aangegeven graag een bijengastdocent te ontvangen, nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?
Voor informatie en vragen, neem contact op met Rebecca Geeraert via 038-4250974 of mail naar geeraert@natuurenmilieuoverijssel.nl