Biodiversiteit Klimaat Leefbaarheid

Kwaliteitsimpuls voor het landschap

Foto: Diny Heidenrijk (bronvermelding verplicht bij overname)

Met de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls voor het landschap’ ondersteunt Overijssel grondeigenaren en erfpachters, die willen investeren in aanleg, herstel en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel.

De provincie heeft de keuze gemaakt dat voor deze kwaliteitsimpuls de grondeigenaren zelf rechtstreeks een aanvrage moeten indienen bij de provincie. Kostbaar Salland: “Deze eenmalige impuls staat geheel los van de plannen die we ontwikkelen in het kader van de pilot landschapsbeheer 2.0. Ook is er geen link met onze bestaande regelingen voor landschapsbeheer. Dat werk gaat gewoon door.”

Enkele kernpunten uit de regeling (die je hier kunt vinden):
–        Alleen voor grondeigenaren en erfpachters
–        Het aanleg en herstelwerk moet in 2019 plaatsvinden
–        90% subsidie in de kosten van aanleg en herstel en 25% subsidie voor 10 jaar beheer
–        Minimaal een subsidie van € 10.000, maximaal € 200.000 (voor landbouwondernemingen maximaal € 20.000). Er is eenmalig € 750.000,– beschikbaar voor heel Overijssel
–        Afwikkeling van aanvragen in volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt…) vanaf 23 april 2019.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten