Biodiversiteit Gezondheid

Kennis delen over alternatieven voor glyfosaat

Wanneer je in de lente door het buitengebied rijdt, valt je hier en daar een geel veld op. Dit komt door het gebruik van glyfosaat (zoals Roundup) door de landbouw. Burgers stellen er vragen over aan de gemeente. Ook zijn er vragen over gesteld in de gemeenteraad van Raalte.

Door De Kracht van Salland

Agrariërs mogen van het Rijk gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte volgen het advies van het Rijk voor gemeentelijke gronden die zij verpachten aan boeren. Daarmee is het gebruik in Salland door agrariërs toegestaan.

Agrariërs zoeken naar alternatieven
Agrarisch ondernemers gebruiken glyfosaat steeds minder en zijn vaak al op zoek naar alternatieven. Door middel van experimenten op het land doen boeren en tuinders ervaring en kennis op over alternatieven voor glyfosaat. Wil jij hier meer over weten? Kijk dan bijvoorbeeld eens op de website van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). In dit filmpje krijg je een verslag van een velddemonstratie mechanisch onderwerken van groenbemesters door onder andere VKO. In Lochem en omgeving zijn boeren in samenwerking met De Innovatie Coöperatie het project Groene Groenbemesters gestart. En Jan Overesch, biologisch dynamisch akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte schrijft over groenbemesters in plaats van glyfosaat op de website www.boerderij.nl.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten