Biodiversiteit

In Zwolle knotten de wilgen om en om

In Zwolle kiest de gemeente ervoor om vanaf dit jaar knotwilgen zoveel mogelijk om en om te knotten. Dat is onderdeel van de nieuwe, meer natuurvriendelijke manier van groenonderhoud in Zwolle. Dat lukt nog niet overal, maar het streven is om er beter op te letten.

Door Wim Eikelboom

Door knotwilgen om en om te knotten blijven er altijd takken beschikbaar voor insecten en vogels. De takken van knotwilgen zijn met name in trek bij bijen en hommels. Wilgen zijn namelijke vroege voorjaarsbloeiers. Ze leveren al in maart nectar en stuifmuil als er elders in de natuur nog weinig beschikbaar is. En daarom zijn wilgen waardevol voor bijen en hommels. Wilgen worden doorgaans om de drie tot vier jaar geknot.

Gericht maaien
Om biodiversiteit te bevorderen kiest gemeente Zwolle er niet alleen voor om knotwilgen om en om te knotten, maar ook door meer gericht te maaien. Op vijf plekken in de stad wordt vanaf dit jaar niet meer alles tegelijk gemaaid, maar blijven er groenstroken staan. Zo zorgt Zwolle ervoor dat er ook in het naseizoen bloeiende bloemen beschikbaar zijn voor insecten in de buurt. Op enkele plekken blijft ook in de winter gras staan. Zulke ruigtes dienen als overwinteringsplek voor insecten. Alles met als doel om de soortenrijkdom van insecten te vergroten.

Het selectieve maaibeheer gaat vooralsnog om een proef, waarbij Zwolle aan de hand van de zogeheten nectar-index bekijkt welke kruiden en grassen er zijn. De nectar-index is een methode om te zien hoeveel voedsel daadwerkelijk beschikbaar is voor insecten.

Wim Eikelboom is inwoner van Zwolle-Zuid en actief in Het Groene Zuiden)

 

 

 

 

 

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten