Biodiversiteit Energie Leefbaarheid

Hout uit landschap slimmer gebruiken

knotwilg landschap harry roetert stimuland

Bij goed landschapsbeheer kan er meer biomassa nuttig ingezet worden. Dat concludeert Harry Roetert van Stimuland. Hij heeft daarom een actieplan geschreven voor slimmer landschapsbeheer. ‘Er is veel groen waarvoor het onderhoud nu niet of nauwelijks rendabel is. Dat is voor de natuur niet goed en niet voor een mooi landschap. Als je deze houtwallen goed gaat onderhouden dan levert dat meer hout op, een mooier landschap en meer biodiversiteit’.

Het actieplan is geschreven samen met het Bio-energie-cluster Oost Nederland. Frans Feil, coördinator van BEON: ‘Het hout dat vrijkomt is geschikt voor allerlei producten. In het rapport worden vele goede voorbeelden daarvan beschreven. Wat overblijft, kan gebruikt worden in lokale ketels en zo bijdragen aan de verduurzaming van de lokale warmtevoorziening. Het is belangrijk dat wàt we aan biomassa gebruiken, zoveel mogelijk uit eigen omgeving komt’.

‘We moeten toe naar nieuwe verdienmodellen, waarin het versterken van de biodiversiteit en CO2-opslag in hout beter beloond worden. Bij het vestigen van nieuwe grote bedrijven zou je bijvoorbeeld een bijdrage aan een landschapsfonds verplicht kunnen stellen’, vindt Roetert.

De overheid kan ook een belangrijke rol spelen bij aanbestedingen van landschapsonderhoud. Kwaliteit en een goede manier van werken moet beter beloond worden. Roetert pleit ook voor veel meer hoogwaardig gebruik van hout. ‘Als je van een boom eerst meubels of weidepalen maakt, blijft de CO2 langer vastgelegd. Een houten meubelstuk gaat jaren mee. Daarmee draagt het plan ook bij aan lokale klimaatdoelstellingen’. ‘Niet voor niets dat in het Klimaatakkoord ook gestreefd wordt naar meer aanplant en slimmer gebruik van hout’, benadrukt Frans Feil.

Roetert hoopt dat de acties de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Het plan klimaatslim bos- en landschapsbeheer is in opdracht van het Bio-energiecluster Oost-Nederland opgesteld door experts van Landschap Overijssel, Probos, Borgman Beheer, BTG en Stimuland.

Meer weten? Bereik Harry Roetert via hroetert@stimuland.nl.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten