Biodiversiteit

Hoe moet je als professional omgaan met de wolf? Een opleiding!

Wolven zijn terug in Nederland en het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal wolven in Nederland toeneemt. Vanuit verschillende invalshoeken in de samenleving levert dit vragen op. Deze vragen komen terecht bij verschillende organisaties en professionals die nog niet eerder te maken hebben gehad met dit ecologisch, juridisch en maatschappelijk uitdagend dossier.

Vanuit het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hebben wij de mogelijkheid om deze professionals op te leiden. Deze opleiding is qua inhoud breed opgezet en biedt jou als professional kennis en veldervaring om verder aan de slag te gaan met het veelzijdige wolvendossier.

Van 15 oktober tot en met 15 november 2019

Aan bod komt:

  • Theorie over sporen en de relatie met de morfologie van wolven.
  • Ecologie van wolven, inclusief gedragsbiologie en analyse waarom wolven daar opdoken waar ze kwamen.
  • Wetgeving en beleid in Nederland.
  • Het documenteren en valideren van directe en indirecte sporen.
  • Het bemonsteren van indirecte sporen zodat DNA-analyse mogelijk is.
  • Het leren snijden in prooidieren om de doodsoorzaak vast te stellen.
  • Preventieve maatregelen in de praktijk.Lees hier meer en ook hoe je aan kunt melden.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten