Biodiversiteit Leefbaarheid

Help de processierups tegen te gaan en hang een nestkastje op

De eikenprocessierups rukt op. Het wordt hier warmer dus aangenamer voor deze ruos die eerder altijd wat zuidelijker bleef. Tegelijk heeft zijn natuurlijke vijand het hier moeilijk. Zoals de sluipwesp, die heeft een bloemenzee nodig die hij niet vindt in onze wereld van verharde achtertuinen, gras- en maïsland.

Je kunt de strijd tegen de eiken processierups daarom ondersteunen. Met meer bloemen in je tuin. En met nestkastjes voor (kool-)mezen. De gemeente Raalte doet ook mee. Op meerdere locaties in het buitengebied worden de bermen ingezaaid met bloemenmengsels. De gemeente hangt 50 nestkastjes voor kool- en pimpelmezen in het buitengebied op.

Aanvragen
Wil jij zelf een nestkastje ophangen? Dat kan! De gemeente stelt 200 gratis bouwpakketjes beschikbaar. Met de bijgeleverde handleiding is het nestkastje zelf in elkaar te zetten. Dit kan via info@raalte.nl. Maximaal twee nestkastjes per aanvrager. Op = op. Aanvragen op de locaties waar we niet preventief bestrijden hebben voorrang. Bij het nestkastje krijg je ook een zakje bloemenmengsels cadeau.

Behandelen
De eikenprocessierups zorgt voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen. Raalte behandelt alle gemeentelijke eiken binnen de bebouwde kom twee keer preventief. Dit wordt gedaan met het biologische middel Xen Tari. Het middel wordt in de kroon van de bomen geblazen. Hierdoor wordt het nestelen van de rups grotendeels voorkomen. Deze behandeling start half april.

Is er toch overlast? Dan worden de nesten indien nodig weggezogen. Enkele prioritaire routes buiten de bebouwde kom worden ook behandeld met het biologische middel.