Biodiversiteit

Heel Broekland bloeit door met streekeigen aanplant

Stichting Kostbaar Salland heeft 5 Groene Salland Cheques (2500 Euro) toegekend aan de werkgroep Heel Broekland Bloeit. De cheques zijn bedoeld voor het aanplanten van streekeigen bomen en struiken bij 35 bewoners in het buitengebied van Broekland, Middel, Boerhaar, Elshof en Ramele. Landschap Overijssel reageerde op dit bericht en kende óók 2500 Euro toe, zodat dit groene initiatief kan doorgroeien naar 70 deelnemers!

Minibosjes planten

Het doel is het versterken van het landschap en de biodiversiteit in het buitengebied. Hiervoor worden streekeigen bomen en struiken geplant (minibosjes, voedselbosjes), die het landschap versterken én goed zijn voor mens en dier.

Deelnemers kunnen voor 140 euro aan beplanting bestellen (tegen inkoopprijs) en betalen vervolgens de helft van de kosten zelf. De bijdrage vanuit Kostbaar Salland en Landschap Overijssel is in totaal 5000 Euro, wat neerkomt op 70 Euro per deelnemer.

Bloemenstroken

De werkgroep Heel Broekland Bloeit heeft in de afgelopen twee jaar bloemenmengsels gezaaid voor bijen en insecten. Dit jaar is 15.000 m2 ingezaaid in weilanden, tuinen en op erven. De groep wilde méér doen om de biodiversiteit in het “groene hart van Salland” te versterken. Aangezien je de bloemenstroken meestal na twee jaar opnieuw moet inzaaien, ontstond het plan om bomen en struiken te planten. Deze bosjes bieden ook op lange termijn veel voedsel en schuilplekken voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Ook nemen de bosjes veel CO2 op.

Poelen graven

Naast de minibosjes en bloemenstroken is de werkgroep ook aan de slag gegaan met het graven van 40 poelen in Salland onder de naam ‘Salland Biodivers’. Deze poelen, in combinatie met minibosjes en takkenmuurtjes, zorgen voor meer variatie in het landschap (nat, droog, zon, schaduw, open, beschutting, …), zodat er microklimaten ontstaan. Die verschillende microklimaten trekken allerlei dier- en plantensoorten aan.

Aanmelden

Bewoners in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) van Broekland, Middel, Boerhaar, Elshof en Ramele, die belangstelling hebben om streekeigen bomen en struiken te planten, kunnen zich aanmelden bij Jaco Appelman vanuit de werkgroep Heel Broekland Bloeit (jacojox@gmail.com ).

Meer informatie over de Groene Salland Cheque is te vinden op www.kostbaarsalland.nl

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten