Biodiversiteit

Goed Veur Mekare gaat adviseren bij huizen verduurzamen

Door Goed Veur Mekare

Binnen de coöperatie Goed Veur Mekare is sinds kort een Werkgroep gestart met als onderwerp het verduurzamen van woningen in Olst-Wijhe. Om te beginnen willen wij achterhalen hoe wij u daarbij het beste kunnen ondersteunen. In hoeverre bent u met deze thema’s bezig en hoe kunnen wij u helpen om uw huis(houden) te verduurzamen?

Laat ons weten wat Goed Veur Mekare voor u kan betekenen!

Om deze behoefte te peilen hebben wij een enquête opgesteld. Wij nodigen de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe uit om deze via www.goedveurmekare.nl in te vullen. Ongeacht of u in een huurwoning dan wel in een eigen woning woont.

Nederland, en derhalve ook Olst-Wijhe, moet hard aan de slag met een omvangrijke energietransitie. Naast een opgave voor het opwekken van duurzame energie zoals zon en wind, zullen binnen 10 à 20 jaar onze huizen een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren. Ieder huishouden krijgt te maken met thema’s als besparen, isoleren, zonnepanelen en warmtepompen. Daarbij willen wij u helpen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten