Biodiversiteit

Goed nieuws: de Boommarter doet het goed in Salland

De afgelopen 10 jaar is de boommarterpopulatie flink gegroeid in Salland. Waar het in het begin nog ging om enkele koloniserende individuen, valt nu te spreken van hervestiging van Boommarters in elk bos van formaat. Gelukkig maar, want Boommarters vervullen een belangrijke rol in onze ecosystemen. We spraken hierover met Erwin van Maanen van Ecologisch Adviesbureau Econatura, gevestigd in Diepenveen.

Wat is een Boommarter

De Boommarter is een Europese marter, onderdeel van de ‘Familie Marterachtigen’ waar ook de Fret, Wezel en Das onder vallen. Boommarters zijn te herkennen aan hun bruine vacht met roomgele vlek in de keel. Deze marters worden 36 tot 56 centimeter lang en ongeveer 15 centimeter hoog. Het zijn carnivoren/omnivoren en ze jagen vooral op knaagdieren en vogels.

Nee, een Boommarter is geen Steenmarter!

De Boommarter moet je dus niet verwarren met de Steenmarter. Hoewel ze op elkaar lijken zijn het verschillende dieren. Steenmarters bevinden zich vaker in stedelijke gebieden en kunnen daar voor overlast zorgen, denk aan de ‘automarters’ en luidruchtige marters in huizen. Boommarters daarentegen beperken zich voornamelijk tot de landelijke gebieden. Het label ‘plaag’ is dus niet van toepassing op de Boommarter.

Waarom groeit de populatie?

De populatie groeit al sinds ongeveer 10 jaar met aanwas uit vooral Duitsland en een restpopulatie in Nederland. Gunstige factoren die hier aan bijdragen zijn:

  • Verbeterde bescherming;
  • Veroudering van onze bossen;
  • Klimaatverandering.

Vroeger werd de Boommarter vervolgd en werd er veelvuldig op deze dieren gejaagd vanwege de pels, tegenwoordig is dit verboden. Daarbij zijn onze bossen verouderd en is er een hoog aanbod van holtebomen die functioneren als rust- en voortplantingsplaatsen. De klimaatverandering zorgt voor meer opeenvolgende mastjaren en winterse overleving van zowel de marters als hun prooidieren (bijv, muizen). Een mastjaar is een jaar waarin bomen en planten veel meer vrucht dragen dan gemiddeld.
Daarnaast heeft Salland relatief veel landgoederen en nog een behoorlijk aandeel met afwisselend kleinschalig bos- en houtwalrijk landschap, een geschikte leefomgeving voor de Boommarter. Boommarters hebben baat bij oude en meer omvangrijke bosstructuren met verbindende landschapselementen.

Minimaal natuurbeheer nodig

Voor de Boommarter hoeven we niet veel moeite te doen op het gebied van natuurbeheer. Het is een beter idee om met name de oudere landgoedbossen zoveel mogelijk met rust te laten en veroudering van de bossen te stimuleren. Uiteraard blijft wettelijke bescherming van dit dier zeer gewenst.

Hun rol in ons ecosysteem

Marters zijn naast hun bestaan als mooie en effectief geëvolueerde dieren onderdeel van het kader roofzoogdieren van wezel tot wolf. Ze vervullen een belangrijke rol in natuurlijke ecosystemen met daarbinnen de voedselketen. Marters dragen bij aan een gezond en meer volledig ecosysteem. In deze rol benutten ze en reguleren daarmee ook een reeks met prooidieren als vogels en kleine zoogdieren, waaronder muizen en konijnen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten