Biodiversiteit Gezondheid

Die gele velden, waarom eigenlijk?

De gele akkers op het platteland hebben meer de aandacht dan ooit. Waarom spuiten boeren hun velden dood? Is dat gevaarlijk? Kan het anders?

Waarom Roundup?
Als de maïs van het land is, zaait de boer groenbemesters. Dat zijn plantjes die de mineralen opnemen, die na de oogst van een hoofdgewas nog in de bodem zitten. Als je die plantjes in het voorjaar onderploegt, heb je die minealen weer in de grond zitten. Onderploegen gaat een stuk makkelijker als je de groenbemester eerst dood spuit. Met Roundup.

Is het giftig?
De discussie of Roundup gif is, is maar moeilijk te beslechten. Onderzoeken zeggen van wel, andere onderzoeken zeggen van niet, en van die ‘andere onderzoeken’ wordt dan vaak weer gezegd dat producent Monsanto die onderzoeken manipuleert. Inmiddels heeft een rechter in de VS al twee keer miljoenen-schadevergoedingen toegekend aan mannen die kanker hebben na jaren met Roundup gewerkt te hebben en is in Nederland het milieubelang ook op tafel. Alleen om economische redenen gebruiken boeren het nog.

Wat is glyfosaat?
Feit is dat de werkzame stof in Roundup, glyfosaat, planten dood maakt, behalve planten waaraan van tevoren genetisch geknutseld is. Maïs gaat er daarom niet dood aan. Natuurlijke gewassen was.

Economisch
LTO Salland is voorstander van gebruik. “Anders worden de producten in de supermarkt duurder”, zegt bestuurslid Rudie Haarman in de Stentor. “Als de consument dat wil, prima. Maar die indruk heb ik niet.’’

Natuurlijk
Vanuit de natuurhoek is iedereen tegen. Omdat de bewijzen zich opstapelen dat glyfosaat helemaal niet zo snel afbreekt als over het product altijd gezegd wordt. Teken aan de wand is ook de aandacht die er is voor het schoonspuiten van tractoren waarmee roundup gespoten is. Daar worden milieuvriendelijke wasstraten voor ingericht.

Alternatief
Biologisch boer Jan Overesch zegt dat het onderbrengen van groenbemesters heel eenvoudig ook op een andere manier kan. Hij hangt een klepel vóór de trekker en een eg erachter. De klepel maakt het te lange onkruid korter, de eg werkt de groenbemester onder. Hij ploegt dus niet, hij egt, waarmee de groenbemester wel ondergewerkt is, maar de grond niet te diep is beroerd. Dat is meteen beter voor de structuur in de boden en voeden het bodemleven. LTO-bestuurder Haarman zegt dat je zonder spuiten “meerdere keren machinaal moert ploegen’’. Overesch heeft daar met zijn methode geen hinder van.

De werkwijze van Overesch is niet nieuw, maar vond deze week op twitter wel breed aandacht. Een post erover werd vaker dan 20.000 keer bekeken.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten