Biodiversiteit

De Groene Knoop sluit zich aan bij NMO

knotwilg landschap harry roetert stimuland

Rondom Deventer zijn al vele jaren verschillende natuurwerkgroepen actief die zich hard maken voor natuur en landschapsbehoud. Sterk gemotiveerde vrijwilligers beheren, verzorgen en creëren hier kleinschalige landschapselementen die de biodiversiteit ten goede komt. Sinds 2016 doen ze dat onder de Stichting De Groene Knoop. Deze groep heeft zich recent bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten.

De Groene Knoop bestaat uit twee werkgroepen van elk twintig mensen met grote kennis van flora en fauna. Naast mensen die al gepensioneerd zijn, doen ook 40+ers mee. Samen schonen ze poelen, doen snoeiwerkzaamheden, verzorgen knotwilgen en boomgaarden en brengen kleinschalige landschapselementen terug in het landschap. Deze groepen zijn vooral actief bij de Douwelerkolk en Lettele. De werkzaamheden vinden plaats in overleg met de grondeigenaren, gemeente Deventer, Stichting IJsselland en Staatsbosbeheer.

Wilt u meer weten over De Groene Knoop? Neem dan contact op met Bert van Duinen, mail: vanduinen@hccnet.nl

Aansluiten bij het netwerk van NMO
Overijssel kent tal van lokale initiatieven en vrijwilligers die zich inzetten voor een groene en duurzame provincie. Zij zijn met hun kennis, inzet en lokale netwerk onmisbaar. Daarom helpen wij ze graag waar nodig met kennis, contacten uit ons netwerk, organisatieadvies, het werven van vrijwilligers, publiciteit en financiën. Bij het netwerk van Natuur en Milieu Overijssel zijn bijna 80 groepen aangesloten. Dit zijn vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven die zich met vereende krachten inzetten voor natuur- en landschapsbeheer, educatie, ruimtelijke ordening en onderzoek en monitoring. Kijk elders op onze website voor meer informatie over wat wij voor jouw groep kunnen betekenen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten