Biodiversiteit

De Dagpauwoog, wie kent hem niet…

“Wie kent hem niet? Die prachtige bruine roodachtige vlinder, met felgekleurde oogvlekken bovenop de vleugels, die je al vroeg in het voorjaar aantreft?” De Sallandse Vlinderfotograaf ziet overal de hele tijd vlinders en is er van overtuigd dat we deze allemaal wel kennen. De Dagpauwoog. Zou je het met zekerheid geweten hebben?

Door Emilio, De Sallandse Vlinderfotograaf

De Dagpauwoog is allerminst een zeldzame vlindersoort, maar wat is hij toch mooi! Je kunt hem werkelijk overal spotten; in een woonwijk, aan de rand van een bos, op heidevelden, in tuinen, langs akkerranden, in parken, plantsoenen en op grasvlakten.

De Dagpauwoog heeft een goed hoorbare vleugelslag, die kenmerkend is voor deze soort. Hij overwintert als vlinder in Nederland en vliegt rond maart weer uit om zich voort te planten. Na de verpopping – uiteraard voorafgegaan door een ei- en rups stadium – vliegt de nieuwe generatie Dagpauwogen rond half juni weer uit en kun je deze vlinders waarnemen tot ongeveer eind september.

Omdat de Dagpauwoog nogal territoriaal is, laat hij zich vrij eenvoudig fotograferen. Het is uiteraard wel van belang dat je hem heel voorzichtig nadert en niet te dichtbij komt, echter mocht hij opschrikken en wegvliegen, dan bestaat er een grote kans dat hij na wat rondcirkelen weer neerdaalt in de buurt vanwaar hij is opgevlogen. De kunst is natuurlijk om de vliegende Dagpauwoog zo bewegingloos mogelijk – dus alleen met de ogen en het hoofd – te volgen en hem niet op te jagen.

De Sallandse Vlinderfotograaf maakt deze rubriek voor Salland Zoemt.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten